Khiria podcast

FUD, Ústí a Umění se Zdenou Kolečkovou

September 06, 2021 Khiria Episode 35
FUD, Ústí a Umění se Zdenou Kolečkovou
Khiria podcast
More Info
Khiria podcast
FUD, Ústí a Umění se Zdenou Kolečkovou
Sep 06, 2021 Episode 35
Khiria

V mém tvůrčím životě na mě mělo vliv několik žen a pedagogů.  Zdena Kolečková je jednou z nich. Vede anglický program FINE ART – PHOTOGRAPHY,  který jsem absolvovala, na Fakultě Umění a Designu v Ústí nad Labem (FUD) . Vedle pedagogické dráhy je aktivní umělkyně. Její tvorba se úzce váže s krajem, ve kterém žije. 9.9. 2021 jí začíná výstava v pražské ART WALL s názvem EROICA zachycuje v sérii šesti fotek příběh z krajiny Krušných hor zničené průmyslem. Toto téma ekologie a bývalých sudet je jí blízké. 
V tomto díle jsme se dotkly toho, jak vznikl FUD. Jak se učí umění v době covidové? Když program studia závisí na studentech z celého světa? 
Jak si Zdena volí témata k uměleckému zpracování? A dá se k umění přistupovat jako výzkumu?
O tom všem jsme si povídaly v díle 35.

Show Notes

V mém tvůrčím životě na mě mělo vliv několik žen a pedagogů.  Zdena Kolečková je jednou z nich. Vede anglický program FINE ART – PHOTOGRAPHY,  který jsem absolvovala, na Fakultě Umění a Designu v Ústí nad Labem (FUD) . Vedle pedagogické dráhy je aktivní umělkyně. Její tvorba se úzce váže s krajem, ve kterém žije. 9.9. 2021 jí začíná výstava v pražské ART WALL s názvem EROICA zachycuje v sérii šesti fotek příběh z krajiny Krušných hor zničené průmyslem. Toto téma ekologie a bývalých sudet je jí blízké. 
V tomto díle jsme se dotkly toho, jak vznikl FUD. Jak se učí umění v době covidové? Když program studia závisí na studentech z celého světa? 
Jak si Zdena volí témata k uměleckému zpracování? A dá se k umění přistupovat jako výzkumu?
O tom všem jsme si povídaly v díle 35.